Razvojno raziskovalni projekt RoR - Razvoj sistema za interaktivno vadbo in ocenjevanje ravnotežja

Kinestica d.o.o. je vodilni partner v konzorciju raziskovalno razvojnega projekta (RRI projekt) »Razvoj sistema za interaktivno vadbo in ocenjevanje ravnotežja - RoR« v katerem je skupaj s podjetjem Sublimo d.o.o. pridobil sofinanciranje na javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt bo sofinanciran v višini do € 172.636,41.

Cilj RRI projekta je razvoj nove medicinske naprave, ki bo reševala enega ključnih problemov starostnikov, ki močno vpliva na kakovost in varnost bivanja. Predlagana medicinska naprava z uporabo sodobnih materialov in IKT tehnologij omogoča razbremenitve zdravstvenih delavcev, povečuje njihovo produktivnost in tako neposredno znižuje stroške zdravstvenega sistema za uporabnike in državo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

 

 MGRT SLO-velik Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan              kameleon

 

 

 

HOMER PROJECT - development of home rehabilitation system

 

Kinestica, an R&D oriented SME founded by a team of experts in biomedical and rehabilitation engineering with 50 years of combined experience, has developed disruptive TRL7 solution that will revolutionize the field of post stroke rehabilitation and home care. Stroke affects 15 million people around the world annually. More than 75% of stroke survivors are left without proper rehabilitation in the most crucial stages of the recovery. In EU alone, cost of stroke is estimated at €38 billion. HOMER project (HOME Rehabilitation) will be first-ever open-access rehabilitation system to integrate patented motion capture technology with virtual reality and open-source ICT platform to provide accessible and cost-effective solution. HOMER will extend limited rehabilitation patients normally receive and thus drastically improve rehabilitation therapy outcomes for large number of stroke patients. It will be 10 times more affordable than current state-of-the-art systems available on the market. HOMER addresses challenges laid down in eHealth Action Plan 2012-2020 and helps to overcome current gaps in exploitation of promising research results in ICT for Health, Well-being and Ageing well. Commercialization of HOMER will include several channels. For initial launch we will collaborate with existing partners and distributors of our clinical rehabilitation solutions. We will engage rehabilitation institutions already using our clinical devices to help promote Homer. Later direct sales channels through internet, company branches and franchises will be included. The strategy will enable us to reach large populations of stroke patients in need for effective and affordable rehabilitation solution. HOMER promotes excellent science and encourages innovation, thus contributes to multiple EU and global challenges and EU industry policy. HOMER will create 120 new employments in Kinestica and open new opportunities for EU SMEs. Most important it will improve life quality of many EU citizens.

 

co-funded-h2020-horiz en

 

Web Kinestica LogoW2
       
LinkedIn1 facebook twitter youtube

                          

                      

Newsletter

To receive information about Kinestica and Bimeo subscribe to our newsletter.

Twitter

JoomShaper